Tax Alert z dnia 29 marca 2020 r.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją KNDP z dnia 29 marca 2020 r. Wskazujemy w niej na przesunięcie terminu uiszczenia opłaty za użytkowanie wieczyste.

 

Pobierz Tax Alert z dnia 29 marca 2020 r