Zamawianie prac u firm zewnętrznych a CIT – wyrok NSA

Konrad Turzyński wypowiada się na temat wyroku NSA z dnia 5 marca 2019 r. (II FSK 780/17)

Zobacz cały artykuł w Rzeczpospolitej