WSA: naprawienie błędu w rozliczeniach nie jest zyskiem podatnika.

Doradca podatkowy Konrad Piłat wypowiedział się w temacie podwójnego opodatkowania w sytuacji gdy pracodawca, uiszcza zaległe składki w ramach swoich publicznoprawnych obowiązków jako płatnik.

Zapraszamy do zapoznania się z całym artykułem.