Tax Alert z dnia 30 marca 2021 r.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją KNDP z dnia 30 marca 2021 r. Informujemy w niej o przedłużeniu terminów: rocznego rozliczenia CIT oraz sporządzania sprawozdań finansowych.

Zarząd KNDP Kolibski Nikończyk Dec i Partnerzy

Pobierz Tax Alert z dnia 30 marca 2021 r