Tax Alert z dnia 23 marca 2020 r.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją KNDP z dnia 23 marca 2020 r. Opisujemy w niej rozwiązania, które znalazły się w projekcie specjalnej ustawie przygotowywanej w celu ograniczenia gospodarczych skutków epidemii koronawirusa.

 

Pobierz Tax Alert z dnia 23 marca 2020 r