Tax Alert z dnia 22 października 2020 r.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją KNDP z dnia 22 października 2020 r.  Wskazujemy w niej możliwość odzyskania VAT należnego wynikającego z faktur niezapłaconych przez kontrahentów. Z najnowszego wyroku TSUE wynika bowiem, że polskie przepisy nadmiernie ograniczają korzystanie przez podatników z tzw. ulgi na złe długi.

Zarząd KNDP Kolibski Nikończyk Dec i Partnerzy

 

Pobierz Tax Alert z dnia 22 października 2020 r