Tax Alert z dnia 19 marca 2020 r.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją KNDP z dnia 19 marca 2020 r. Wskazujemy w niej na rozwiązania z zakresu prawa podatkowego, które mają się znaleźć w specjalnej ustawie przygotowywanej w celu ograniczenia gospodarczych skutków epidemii koronawirusa.

Pobierz Tax Alert z dnia 19 marca 2020 r