Tax Alert z dnia 18 marca 2020 r.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją KNDP z dnia 18 marca 2020 r. Dotyczy ona możliwości skorzystania z różnego rodzaju ulg w zapłacie składek ZUS przez firmy, które znalazły się w trudnej sytuacji ze względu na pandemię koronawirusa.

Pobierz Tax Alert z dnia 18 marca 2020 r.