Tax Alert z dnia 18 lutego 2020 r.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją KNDP z dnia 18 lutego 2020 r. Dotyczy ona obowiązku informacyjnego związanego z obligacjami wyemitowanych przed 1 lipca 2019 r.

 

Pobierz Tax Alert z dnia 18 lutego 2020 r.