Tax Alert z dnia 17 października 2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją KNDP z dnia 17 października 2019 r. Dotyczy ona wydanego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzeczenia, które jest bardzo istotne dla wszystkich eksporterów.

Wyrok został wydany w sprawie polskiej spółki, która przed Trybunałem była reprezentowana przez Andrzeja Nikończyka.

 

Pobierz Tax Alert z dnia 17 października 2019r