Tax Alert z dnia 17 maja 2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją KNDP z dnia 17 maja 2019 r. Dotyczy ona wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 15 maja 2019 r.

TAX ALERT z dnia 17 maja 2019 r.