Tax Alert z dnia 16 grudnia 2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją KNDP z dnia 16 grudnia 2019 r. Dotyczy ona obowiązków związanych z obowiązkową dematerializacją akcji.

Pobierz Tax Alert z dnia 16 grudnia 2019 r.