Tax Alert z dnia 1 kwietnia 2020 r.

 

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją KNDP z dnia 1 kwietnia 2020 r. Wskazujemy w niej na wydłużenie terminów wynikających z ustawy o rachunkowości, w szczególności na sporządzenie sprawozdania finansowego.

Pobierz Tax Alert z dnia 1 kwietnia 2020_sprawozdania_finansowe