Spółka komandytowa nie ma obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego, wypłacając komplementariuszom w trakcie roku podatkowego zaliczki na poczet zysku.

Wspólnik, radca prawny oraz doradca podatkowy Michał Dec wypowiedział się w temacie opodatkowania wypłaty przez komplementariuszy bieżących zysków w trakcie roku podatkowego ze spółek komandytowych.

Zapraszamy do zapoznania się z całym artykułem.