Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w prawie użytkowania wieczystego działek oraz we współwłasności nieruchomości nabytych w wyniku likwidacji Sp. z o.o.

Doradca podatkowy Konrad Piłat wypowiedział się w temacie skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziału w prawie użytkowania wieczystego działek oraz we współwłasności nieruchomości nabytych w wyniku likwidacji Sp. z o.o.

Zapraszamy do zapoznania się z całym artykułem.