Ministerstwo Finansów: podatnik nie dostanie zwrotu nadpłaty, jeżeli nie poniósł uszczerbku majątkowego z tytułu zapłaty podatku.

Partner oraz doradca podatkowy Andrzej Nikończyk wypowiedział się w temacie odmowy zwrotu nadpłaty w związku z brakiem uszczerbku majątkowego wynikającego z zapłaty podatku.

Zapraszamy do zapoznania się z całym artykułem.