Konfuzja: czy w związku z wydaniem przez spółkę komandytową i otrzymaniem przez jej komandytariusza – inną spółkę – majątku likwidacyjnego w wyniku jej rozwiązania, w tym wygaśnięcia w drodze konfuzji zobowiązania z tytułu weksli i odsetek od nich, po stronie tego wspólnika powstanie przychód podlegający CIT?

Wspólnik oraz doradca podatkowy Konrad Turzyński wypowiedział się w temacie konfuzji zobowiązań z tytułu weksli i odsetek od nich.

Zapraszamy do zapoznania się z całym artykułem.