Czy za przychody z uprawiania sportu uznaje się każde przychody otrzymywane przez zawodników, o ile pozostają one w związku z uprawianą dyscypliną sportową?

Doradca podatkowy Konrad Piłat wypowiedział się w temacie ulgi dla młodych zawodników.

Zapraszamy do zapoznania się z całym artykułem.