Czy koszty powstałe z umowy faktoringu to koszty wspólne?

Wspólnik oraz doradca podatkowy Konrad Turzyński wypowiedział się w temacie interpretacji ogólnej z 15 lutego 2021 r., w sprawie zasad ustalania wysokości kosztów przy zbyciu wierzytelności własnych w ramach umowy faktoringu.

Zapraszamy do zapoznania się z całym artykułem.