tel:
22 826 00 62

e-mail:
Tomasz Siennicki

Partner, Doradca podatkowy

Tomasz Siennicki

Partner, Doradca podatkowy

Tomasz Siennicki wspólnik w kancelarii Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, które zdobywał początkowo w organach podatkowych, a od 2005 r. wykonując zawód doradcy podatkowego. W trakcie pracy zawodowej doradzał klientom z większości branż, w tym przede wszystkim paliwowej, energetycznej, budowlanej i reklamowej, świadcząc dla nich usługi bieżącego doradztwa podatkowego oraz reprezentując ich w sporach z organami podatkowymi. Tomasz Siennicki jest autorem licznych artykułów o tematyce podatkowej publikowanych w prasie specjalistycznej, jak również współautorem docenianych wśród fachowców komentarzy do podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, wydawanych corocznie przez wydawnictwo C.H. Beck. Ponadto Tomasz prowadzi wykłady na Podyplomowym Studium Prawa Podatkowego na Uczelni im. Łazarskiego w Warszawie.

Tomasz Siennicki wspólnik w kancelarii Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, które zdobywał początkowo w organach podatkowych, a od 2005 r. wykonując zawód doradcy podatkowego. W trakcie pracy zawodowej doradzał klientom z większości branż, w tym przede wszystkim paliwowej, energetycznej, budowlanej i reklamowej, świadcząc dla nich usługi bieżącego doradztwa podatkowego oraz reprezentując ich w sporach z organami podatkowymi. Tomasz Siennicki jest autorem licznych artykułów o tematyce podatkowej publikowanych w prasie specjalistycznej, jak również współautorem docenianych wśród fachowców komentarzy do podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, wydawanych corocznie przez wydawnictwo C.H. Beck. Ponadto Tomasz prowadzi wykłady na Podyplomowym Studium Prawa Podatkowego na Uczelni im. Łazarskiego w Warszawie.