tel:
48228260062

e-mail:
Grzegorz Kujawski

Partner, Doradca podatkowy

Grzegorz Kujawski

Partner, Doradca podatkowy

Grzegorz Kujawski jest doktorem nauk ekonomicznych w obszarze kontroli skarbowej. Od 2009 r. jest partnerem w kancelarii Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy. W latach 1997-2002 był dyrektorem finansowym i głównym księgowym spółek z kapitałem zagranicznym. Po zdanym w 2003 r. egzaminie na doradcę podatkowego zajął się doradztwem podatkowym w kancelarii Ożóg i Wspólnicy, w której kierował zespołem optymalizacji podatkowej. Jest także członkiem Rady Nadzorczej CDPROJEKT S.A. (dawniej OPTIMUS S.A.) oraz członkiem Komitetu Audytu tej Rady, jak również członkiem Rady Nadzorczej HighSky Brokers a.s. z siedzibą w Pradze (Czechy).

Autor krajowych i zagranicznych publikacji w zakresie podatków dochodowych i rynków kapitałowych, a także m. in. kwestii obejścia prawa podatkowego.
Grzegorz Kujawski został wyróżniony przez Dziennik Gazetę Prawną w Rankingu Doradców Podatkowych 2012 zajmując I miejsce w zakresie podatków dochodowych.