Zarządzanie ryzykiem podatkowym

W każdej z prowadzonych przez nas spraw dążymy do minimalizacji ryzyka podatkowego naszych klientów. Zapewniamy naszym klientom w możliwie szerokim zakresie ochronę poprzez uzyskiwanie korzystnych interpretacji indywidualnych. W razie sporu z Ministrem Finansów odnośnie wykładni przepisów w interpretacji, skutecznie reprezentujemy naszych klientów przed sądem uzyskując korzystne rozstrzygnięcia. Uzyskaliśmy dla naszych klientów setki pozytywnych interpretacji, zapewniając im ochronę przed negatywnymi konsekwencjami działań organów podatkowych. Dążymy do zapewnienia naszym klientom rzetelnych informacji o ryzyku podatkowym danych działań, sytuacji bądź planowanych restrukturyzacji.

Andrzej Nikończyk
Michał Dec
Tomasz Siennicki
Grzegorz Kujawski
Michał Kowalski