VAT

Doradzamy naszym klientom w zakresie podatku od towarów i usług. Zapewniamy zarówno bieżące doradztwo dotyczące problemów pojawiających się w działalności naszych klientów jak i pełną obsługę transakcji restrukturyzacyjnych. Zapewniamy kompleksową ocenę procesu restrukturyzacji, w tym także sprzedaży nieruchomości (ocena opodatkowania, zwolnienia z VAT transakcji na nieruchomościach) oraz innych aktywów. Dokonujemy oceny przyjętych w przedsiębiorstwie zasad rozliczania podatku VAT, w celu optymalizacji zasad rozliczeń.

Andrzej Nikończyk
Tomasz Siennicki
Konrad Piłat
Michał Kowalski
Sergiusz Felbur