Usługi incydentalne

Dla naszych klientów przygotowujemy opinie i memoranda na zadany temat.

Pozwalają one naszym klientom na świadomą ocenę ryzyka podatkowego oraz możliwych sposobów jego ograniczenia lub też pozwalają dokonać wyboru możliwych wariantów optymalizacyjnych.

Michał Dec
Tomasz Siennicki
Andrzej Nikończyk
Michał Kowalski
Dominika Hasior
Piotr Dąbrowski