Optymalizacje

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie optymalizacji podatkowych. Zapewniamy optymalizację podatkową poszczególnych transakcji jak i całych przedsiębiorstw. Umożliwiamy naszym klientom optymalne pod kątem podatkowym przeprowadzenie transakcji sprzedaży poszczególnych aktywów lub ich transferu do innych podmiotów, także zagranicznych. Przygotowywane przez nas działania obejmują także restrukturyzacje z wykorzystaniem spółki komandytowo-akcyjnej. Tworzone przez nas struktury, wykorzystują podmioty zarówno krajowe jak i zagraniczne, w celu minimalizacji obciążeń podatkowych naszych klientów. Całościowe spojrzenie na prowadzone przez naszych klientów przedsiębiorstwa pozwala nam na ułożenie ich struktury zapewniającej niskie obciążenia podatkowe oraz optymalizującej zakres odpowiedzialności wobec wierzycieli.

Marek Kolibski
Michał Dec
Grzegorz Kujawski
Michał Kowalski