Kontrole podatkowe i celno-skarbowe

Skutecznie reprezentujemy naszych klientów w kontrolach prowadzonych przez urzędy skarbowe i urzędy kontroli skarbowej. Pomagamy na najwcześniejszych etapach kontroli, już od jej rozpoczęcia, gdzie kluczowe jest właściwe i kompletne zebranie materiału dowodowego. Przekonujemy i wyjaśniamy kontrolującym racje podatnika. O ile to konieczne, np. w sprawach o zwrot podatku VAT, staramy się mobilizować kontrolujących do szybszego zakończenia postępowania.
Działamy również na dalszych etapach kontroli. Przygotowujemy odwołania, skargi i skargi kasacyjne, a także odpowiedzi na skargi, reprezentując klientów przed sądami administracyjnymi. Mamy także praktykę w postępowaniach przez Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Grzegorz Kujawski
Michał Kowalski
Andrzej Nikończyk
Maciej Zborowski
Sergiusz Felbur