Audyty

Na życzenie naszych klientów przeprowadzamy audyty podatkowe.
Dotyczą one zależnie od potrzeb całych przedsiębiorstw bądź wyłącznie konkretnych składników majątku (np. stan prawny i podatkowy nieruchomości). Prowadzone przez nas analizy poprzedzają transakcje związane z danym przedsiębiorstwem lub składnikiem majątku (sprzedaż, aport).
W ramach przeprowadzanych audytów określamy stan prawny związany z przedmiotem badania oraz identyfikujemy zagrożenia podatkowe. W przygotowanych raportach wskazujemy także możliwe rozwiązania.
Dokonane przez nas audyty pozwalają na świadomą ocenę zagrożeń oraz podejmowanie decyzji na podstawie rzetelnych informacji.

Michał Dec
Tomasz Siennicki
Michał Kowalski
Piotr Wawrzynowski
Andrzej Nikończyk