Audyty

Na życzenie naszych klientów przeprowadzamy audyty podatkowe.
Dotyczą one zależnie od potrzeb całych przedsiębiorstw bądź wyłącznie konkretnych składników majątku (np. stan prawny i podatkowy nieruchomości). Prowadzone przez nas analizy poprzedzają transakcje związane z danym przedsiębiorstwem lub składnikiem majątku (sprzedaż, aport).
W ramach przeprowadzanych audytów określamy stan prawny związany z przedmiotem badania oraz identyfikujemy zagrożenia podatkowe. W przygotowanych raportach wskazujemy także możliwe rozwiązania.
Dokonane przez nas audyty pozwalają na świadomą ocenę zagrożeń oraz podejmowanie decyzji na podstawie rzetelnych informacji.

Michał Dec
Tomasz Siennicki
Michał Kowalski
Andrzej Nikończyk