Tax Alert z dnia 05 czerwca 2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją KNDP z dnia 05 czerwca 2019 r. Dotyczy uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczącej zasad przerywania biegu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych

TAX ALERT z dnia 05 czerwca 2019 r.