Wierzytelności będą rozliczane na korzystniejszych zasadach

Marek Kolibski: ,,Wśród wielu zmian wynikających z tej nowelizacji tę jedną śmiało można zaliczyć do bardzo dobrych. Trafnie zdiagnozowano problem oraz zaproponowano właściwy sposób jego rozwiązania”.

Zobacz cały artykuł w Dzienniku Gazecie Prawnej