Tax Alert z dnia 11 września 2018 r.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją KNDP z dnia 11 września 2018 r. Opisujemy w niej planowane zmiany przepisów o cenach transferowych.

Pobierz TAX ALERT z dnia 11 września 2018 r.