Program RZECZoPRAWIE

Gościem programu Mateusza Rzemka RZECZoPRAWIE był Maciej Zborowski. Temat rozmowy dotyczył projektu zmian w Ordynacji podatkowej, przewidującego nałożenie na doradców podatkowych i ich klientów obowiązku raportowania tzw. schematów podatkowych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. W ten sposób fiskus uzyska informacje dotyczące zagadnień pojawiających się w doradztwie podatkowym, mogących skutkować osiągnięciem przez podatników korzyści podatkowych. Sprawa budzi kontrowersje. Projekt jest obecnie procedowany w ramach rządowego procesu legislacyjnego.

Zapraszamy do obejrzenia całej rozmowy