Płatnik popełnił błąd, fiskus nie musiał oddawać CIT – wyrok NSA

Konrad Piłat: „orzeczenie dotyczy nieobowiązującej już treści art. 75 § 2 ordynacji podatkowej”

Zobacz cały materiał w Rzeczpospolita