Dodatkowe zobowiązanie wywłaszczy z dorobku życia [WYWIAD]

Andrzej Nikończyk wypowiada się na temat projektu wprowadzenia w ordynacji podatkowej dodatkowego zobowiązania podatkowego w razie zastosowania klauzuli o unikaniu opodatkowania.

Zobacz cały artykuł w Dzienniku Gazecie Prawnej