Najważniejsza wartość transakcji: Szykuje się rewolucja w cenach transferowych

Łukasz Krzyszczuk zwraca uwagę, że projekt zakłada szerszą kategorię podmiotów powiązanych.

Zobacz cały artykuł w Dzienniku Gazecie Prawnej