Dostawa przez belgijskie centrum logistyczne to jedna transakcja

Andrzej Nikończyk wypowiada się na temat Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 września 2018 r „Wyrok należy uznać za przełomowy w rozumieniu pojęcia WDT na rzecz konkretnego nabywcy według polskiej ustawy o VAT. Tym bardziej, że sąd za decydujący przyjął ekonomiczny charakter transakcji.”

Zobacz cały artykuł w Rzeczpospolitej